Familien med på traumestuen

Århus Sygehus overvejer at lade pårørende til hårdt kvæstede være med på traumestuen, mens personalet arbejder.

Små børn, der er kommet slemt til skade, og hårdt kvæstede fra trafikuheld kan nu formentlig få deres familie med ind på traumestuen på Århus Sygehus, mens personalet kæmper for patientens liv. Det skriver Nyhedsavisen

- Det er noget, vi arbejder med at få indført, siger traumekoordinator Annette Jakobsen.

Traumecentret er en speciel afdeling for særligt hårdt kvæstede patienter. Det drejer sig normalt om ofre for trafikuheld med flere alvorlige skader som eksempelvis åbent benbrud og punkteret lunge på samme tid.

Ca. 25 procent af patienterne på traumeafdelingen betegnes som kritiske med høj risiko for at dø. Der er altså tale om voldsomme oplevelser for de pårørende, og normalt må de blive i et venteværelse indtil lægen kan fortælle, om deres pårørende klarer den.

Alligevel vil er Århus Sygehus begyndt at lukke de pårørende ind og det har været en succes.

- Det er særligt børn, der kan have nytte af det. Hvis de kan se, at mor er der, bliver de mere rolige. Og samtidig beroliger det også forældrene, at de kan være i nærheden af deres barn, siger Annette Jakobsen.