Familien med på sygehus

Fremover kan pårørende blive indlagt sammen med hoftepatienter på Silkeborg Centralsygehus.

Pårørende til hoftepatienter på Silkeborg Centralsygehus kan fremover vælge at blive indlagt sammen deres familiemedlem. Samtidig får de et langt større ansvar for patientens indlæggelse og genoptræning, oplyser Århus Amt.

Tiltagene er en del af et projekt, som sygehusets ortopædkirurgiske afdeling går i gang med i dag. Afdelingen forventer, at den øgede inddragelse af pårørende kan være med til at afkorte indlæggelsestiden fra syv til fire-fem dage.

Fra i dag vil pårørende til hoftepatienter få tilbud om at blive indlagt på sygehusets patienthotel, så de på den måde kan deltage i behandlingsforløbet og være tæt på hoftepatienten. Den nye, centrale rolle for de pårørende er blot et enkelt element i projektet, der udover at forkorte indlæggelsestiden også skal være med til at forbedre kvaliteten og skabe større tilfredshed blandt hoftepatienterne.