Færre skadsestuebesøg

Antallet af besøg på skadestuerne er faldet efter ny telefonordning

Det har givet pote, at østjyderne skal ringe til skadestuen, før de møder op. Århus Amt indførte modellen med telefonopkald den 1. juni, og siden har hver femte patient fået råd om, at et besøg på skadestuen ikke var nødvendigt, og at patienten i stedet kunne blive hjemme og klare sig selv med vand, sæbe, plaster eller andet.

Det svarer til, at 1170 østjyder ikke kom unødigt på skadestuen. Overalt i landet forsøger amterne sig med ordninger, der gør det muligt at sortere i skadestuepatienterne, så kun dem med et reelt behov kommer til, mens andre henvises til egen læge, vagtlæge eller egen omsorg.