Færre patienter på skadestuen

Kortere ventetid på skadestuerne og bedre patientbehandling er i følge Region Midtjylland resultaterne af den akut-aftale, der blev indført i september 2012

01:58

1 af 2

I morgen fremlægger Region Midtjylland et omfattende sparekatalog, der skal skære 700 millioner kroner af udgifterne i sundhedsvæsenet.

Et tidligere effektiviseringprojekt er ifølge regionen skabt gode resultater. Det drejer sig om forsøget på at reducere antallet af besøg på skadestuen, den såkaldte Akut-aftale, der blev indførst i 2012.

Målet var 30 procent færre besøg. Men faktisk er det gået langt over forventning.

Nu viser undersøgelser, at vagtlægesluserne behandler over halvdelen af alle patienthenvendelserne.

Når akutpatienterne bliver hjulpet via telefonen, kommer der færre ind på skadestuerne. Det betyder kortere ventetid for patienterne.

På Aarhus Universitetshospital er den gennemsnitlige ventetid faldet markant. I den første halvdel af 2014 lå den på 30-35 minutter, og nu er ventetiden nede på 15-20 minutter, og det betyder, at personalet har bedre tid til patienterne.

- Vi oplever, at de patienter som har en mindre skade, og som kan behandles i et enklere opsæt, som en praktiserende læge er og en vagtlæge er, er tilfredsstillende, og dermed har vi en anden mulighed for at behandle de patienter, der har en større skade, siger Pia Stie-Svendsen, der oversygeplejerske på Aarhus Universitetshospital.

Se hele indslaget om den nedsatte ventetid i videoen øverst på siden.