Færre på kontanthjælp i Århus

Antallet af mennesker på kontanthjælp i Århus kommune er faldet med 20 procent det seneste år.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere rasler ned i Århus Kommune.

Det seneste år er der blevet 1.669 færre kontanthjælpsmodtagere. Det svarer til et fald på 20 procent. På landsplan er der kun sket et fald på 15 procent.

Den gunstige situation på arbejdsmarkedet betyder, at flere ledige kommer i arbejde og bliver i stand til at forsørge sig selv.

Det går endda så godt i Århus Kommune med at få ledige i selvforsørgelse, at antallet overstiger gennemsnittet på landsplan. Også i forholde til de kommuner, vi normalt sammenligner os med - København, Ålborg, Odense og Esbjerg - går det bedre i Århus.

- I Århus Kommune arbejder vi målrettet med at styrke samarbejdet med de private virksomheder, og den linie fortsætter vi, siger rådmand Gert Bjerregaard (V). Der er stadig stor efterspørgsel på arbejdskraft, og målet er også at få de sidste med.