Færre gaderøverier i Århus

Antallet af gaderøverier i Århus er faldet voldsomt, når man sammenligner med for tre år siden.

I 2004 var der 25 gaderøverier om måneden i Århus. Det er faldet til 14 i gennemsnit om måneden i de første fem måneder af 2007, skriver Jyllandsposten.

-Det ser meget positivt ud for i år. Som fænomen er det nede på et niveau, hvor vi ser meget lidt af det, siger Allan Aarslev, leder af politiets ungdomsgruppe hos Østjyllands Politi i Århus.
Han ser flere grunde til det store fald.

Århus Kommune og Århus Politi nedsatte i 2004 en såkaldt taskforce, der skulle sat en stopper for de mange gaderøverier. Den skulle undersøge, hvad årsagerne var til en stor stigning i gaderøverier begået af især meget unge indvandrere, og hvad man kunne gøre for at løse problemet.

Ved hjælp af blandt andet et tættere samarbejde mellem politi og kommune, nye initiativer over for mindreårige og en indsats mod rusmidler var målet at reducere antallet af de unges gaderøverier. Og det er altså lykkedes.