Færre besøger skadestuen

Antallet af besøg på de østjyske skadestuer er faldet med 15 procent i løbet af et år.

Færre og færre østjyder besøger skade- stuen.

Sidste år oplevede skadestuerne i Århus Amt et fald i antal af besøg på 15 procent i forhold til året før. Samme tendens gør sig gældende i resten af landet, men intet sted er faldet dog så markant som i Østjylland.

Faldet skyldes, at amtet sidste år indførte en telefonisk visitationssluse, som borgerne skal igennem, inden de får en henvisning til skadestuen.