Fælles protest mod racisme

Århus Byråd vil i samlet flok demonstrere mod intolerance og fremmedhad.

Normalt er det politikerne, der står for skud, når ophidsede folkemængder demonstrerer foran rådhuset.

Onsdag den 9. november er det imidlertid politikerne selv, der protesterer.

Samtlige 31 medlemmer af Århus Byråd ønsker at vise, at de tager afstand fra stærkt højreorienterede kræfter som foreningen 'Århus Mod Moskeen' og White Pride.

At demonstrationen netop foregår den 9. november er langt fra nogen tilfældighed. Samme dato blev de tyske jødefor- følgelser indledt under krystalnatten i 1938.