Få gigtlæger i Østjylland

Store regionale forskelle i behandling

Gigt er den suverænt største danske folkesygdom. Men det frie sygehusvalg løser ikke problemerne med de store regionale forskelle i behandlingskapaciteten.

Resultatet er, at gigtpatienter i yderområdet bliver dårligere behandlet for deres sygdomme end patienter i hovedstadsområdet.

Det er konklusionen i en helt ny rapport fra Rambøll udarbejdet for Gigtforeningen.

Undersøgelsen, som er den første af sin art, er lavet for at få belyst betydningen af manglen på reumatologer i især Region Nordjylland og Region Midtjylland.

Reumatologer kaldes også gigtlæger og er specialister i at behandle medicinske sygdomme i knogler, led og muskler.

Slår direkte igennem i behandlingerne
I hovedstadsområdet er der seks gigtlæger per 100.000 indbyggere, mens der i Nord- og Midtjylland kun er to. Undersøgelsen viser, at forskellen i lægeudbud slår direkte igennem i behandlingen af patienterne.

Antallet af ambulante besøg og besøg hos speciallæger i reumatologi varierer fra 14.000 besøg per 100.00 indbygger i hovedstaden til godt 7.000 besøg per 100.000 indbyggere i Region Nordjylland.

Gigtforeningen har gentagne gange påpeget den store mangel på gigtlæger i visse dele af landet.

Svaret fra Sundhedsministeriet har været, at gigtpatienter kan benytte sig af det fri sygehusvalg og vælge at lade sig undersøge og behandle andetsteds.