Få flygtninge til Silkeborg

Silkeborg Kommune skal kun modtage 5 flygtninge til næste år.

Den voldsomme nedgang i antallet af asylansøgere i Danmark betyder nu også en betragtelig lettelse for de enkelte kommuner. Silkeborg Kommune kommer kun til at modtage fem flygtninge tilæ næste år, fortæller Radio Silkeborg.Tallet er de sidste år faldet støt:I 2003 regnede man med at Silkeborg skulle modtage 39 flygtninge, men det blev kun til 28.Herefter var det planen at kommunen over en 3-årig periode skulle modtage i snit omkring 22 om året.Men ifølge de nyeste tal fra Udlændingestyrelsen ventes der kun omkring 1.000 flygtninge til Danmark i løbet af næste år.