Endnu en sø ved Århus

Århus Kommune er på vej med otte millioner kroner til en ny stor engsø ved Lystrup.

En enig Magistrat indstillede i går til byrådet, at Århus Kommune skal afsætte knap 8 millioner kroner til genskabelsen af en engsø i Egådalen ved Lystrup.

Ideen er at skabe et lavvandet vådområde som den kunstigt skabte Årslev Engsø ved Brabrand, hvor fuglene i dag stortrives. Den nye sø i det lave område mellem Lystrupvej og mod vest til Grenåbanen bliver på ca. 110 hektarer med våde enge på ca. 50 hektarer. Det vil samtidig forbedre vandmiljøet i Århusbugten, idet vandets tur gennem søen og de våde enge vil fjerne store mængder skadelige næringsstoffer fra vandet.

Der vil formentlig gå et par år, før søen bliver endelig realiseret, hvis byrådet godkender indstillingen.