Elever strømmer til ny friskole

Allerede nu er 121 elever tilmeldt Margrethelyst Friskole i Ørting.

For kun en måned siden blev de første planer om den nye Margrethelyst Friskole i Ørting ved Odder præsenteret på et informationsmåde, og indtil videre er 88 elever skrevet op til skolestart i august 2011. I alt er 121 elever tilmeldt den nye friskole, der dermed ser ud til at få flere elever end den nuværende Ørting-Falling Skole, der lukker om et år.

Margrethelyst Friskole har haft et møde med Odder Kommune den 9. juni 2010, hvor man blev orienteret om kommunens betingelser og pris for overtagelse af skolebygningerne m.v.

- Der var en god stemning og stor velvilje fra kommunens side. Det glæder os meget, og vi ser positivt på det kommende forhandlingsforløb, siger Jan Kjærsgaard talsmand for Margrethelyst Friskole.

Torsdag den 17. juni 2010, kl. 19.00 bliver der afholdt stiftende generalforsamling i aulaen på Ørting-Falling Skole., for både Margrethelyst Friskole og friskolens støtteforening.