Elev kæmper for trafiksikkerheden

Det nytter at presse politikerne, viser en gruppe borgeres kamp for større sikkerhed på vejene. På et borgermøde i aften vil de komme med flere ideer.

Det kan betale sig at rende politikerne på dørene. Det viser erfaringer fra landsbyen Elev.

Her har borgerne efter flere års ihærdig indsats nu har fået penge fra politikerne til at gøre vejene mere trafiksikre for børn, blandt andet ved hjælp af vejindsnævringer.

Men her slutter arbejdet ikke, for initiativtagerne bag kampen for en mere trafiksikker by mener også, at borgerne selv skal levere en stor indsats for at øge trafiksikkerheden. Derfor er hele Elev i aften inviteret til stormøde for at diskutere, hvad man nu skal gøre for at gøre byen endnu mere trafiksikker.

Folkene bag Elev-succesen har nu udgivet en særlig drejebog med ideer til, hvordan folk andre steder kan gribe sagen an, hvis de har ønsker.

Klik på linket her og læs Elev-borgernes anbefalinger <A href="http://www.toft-connexion.com/elev.pdf">http://www.toft-connexion.com/elev.pdf</A>