Ekstra bro over Randers Fjord rykker nærmere

Staten er klar med lån på 50 millioner kroner til ny bro, der skal supplere den stærkt trafikerede Randers Bro.

En julegave til Randers Kommune fra staten i form af et lån på 50 millioner kroner kan måske medvirke til at fremskynde den såkaldte Bolværkslinje - en ny vej over Pieren i Randers Havn.

- Vi har søgt og fået tilsagn fra Indenrigs- og Socialministeriet om, at vi kan låne 50 millioner kroner til anlægsudgifter i 2010 og 2011 fra den særlige pulje til medfinansiering af infrastrukturprojekter. Samtidig har vi fået mulighed for at søge om et lån på 37 millioner kroner fra en ekstraordinær lånepulje, der er blevet til i forbindelse med finansloven. Den ansøgning venter vi svar på i slutningen af januar, siger borgmester Henning Jensen Nyhuus (S) i en pressemeddelelse.

I forvejen har Randers Kommune 25 millioner kroner til Bolværkslinjen i budgettet for 2012. Imødekommes ansøgningen om yderligere et lån, er der i alt 112 millioner kroner til den ekstra bro.

- Det er derfor heller ikke helt urealistisk, at projektet måske kan fremskyndes, mener Henning Jensen Nyhuus.

<b>Kortlægger linjeføringen</b>
I øjeblikket er der gang i undersøgelserne, der skal kortlægge linjeføringen af Bolværkslinjen. Undersøgelserne er efter planerne gennemført i løbet af foråret.

Den nuværende bro over Randers Fjord er en af Østjyllands mest trafikerede vejstrækninger. Bortset fra Motorvej E45 er Randers Bro den eneste måde at komme fra den nordlige til den sydlige del af byen, og broen er derfor en lokal flaskehals med lange bilkøer i myldretiden.

På tværs af partiskel er de fleste politikere enige om, at situationen skal forbedres. Politikerne ønsker sig både en kommunalt finansieret bro i havneområdet tæt ved den nuværende Randers Bro - også kaldet Bolværkslinjen - samt en statsfinansieret bro længere øst for byen - også kaldt Tjærbylinjen.