Dyrere kollektiv trafik

Amtsrådet har vedtaget, at der fra 18. januar 2004 skal gennemføres ekstraordinære takstforhøjelser i den kollektive trafik.

Udvalget for Miljø og Trafik skal torsdag den 25. september tage stilling til et forslag om, at rabatten på klippekort til pensionister øges. Til gengæld stiger en kontantbillet til en voksen med en krone, kontantbillet til et barn med to kroner og kontantbillet til en pensionist mellem to og fem kroner.

Klippekort til voksen/pensionist og barn stiger med henholdsvis 10 og 15 kroner. Abonnementskort til voksen og barn stiger med 30 kroner, og abonnementskort til pensionist stiger med 15 kroner. Den mindre stigning på abonnementskort skyldes, at de sælges med 50 procent rabat i forhold til voksenpriser.Takstforhøjelserne er beregnet til at give en merindtægt på otte millioner kroner, som skal afhjælpe det nuværende underskud på billetindtægter.