DSB efter dødsulykke: Sikkerheden er i orden

DSB afviser, at sikkerheden på Grenaabanen ikke er god nok. Se selskabets skriftlige kommentar her.

Efter ulykken i sidste uge, hvor en 37-årig kvindelig bilist mistede livet, har BaneDanmark afvist, at der har været andre ulykker på Grenaabanen ved Trustrup på Djursland.

Ifølge flere lokoførere er det dog ikke korrekt. Jernbaneoverkørslen ved Trustrup har flere gange tidligere givet anledning til situationer, hvor tog og biler har været tæt på at kollidere.

I sidste uge afviste BaneDanmark ellers, at der har været den slags alvorlige episoder ved overskæringen. Men i dag fortæller lokoførere på banen om mindst to episoder fra 2008.

Se mere om sagen i tirsdagens nyhedsudsendelser på TV 2 | ØSTJYLLAND.

Nedenfor kan du desuden se DSB's kommentar til TV 2 | ØSTJYLLAND's henvendelse i sagen.

<b>DSB's kommentar til sikkerheden for trafik, der krydser Grenaabanen:</b>

<i>DSB finder, at sikkerheden på Grenaabanen er forsvarlig. Hvor vejtrafik og tog krydser i niveau, er der altid risiko, især hvis vejtrafikken ikke respekterer advarselssignalerne.

Et alvorligt problem på Grenaabanen er sporoverløbere, det vil især sige personer som med fare for eget liv krydser banen på uautoriserede steder. Som forarbejde til en kampagne rettet mod sporoverløbere i efteråret i 2010 har DSB og Banedanmark i fællesskab lavet en arbejdsmiljøundersøgelse for at identificere de steder, hvor kampagnen skal sættes ind, f. eks. i form af skilte. I forbindelse med undersøgelsen og en ulykke forrige mandag er der rejst spørgsmål om, om DSB har gjort tilstrækkelig for at informere Banedanmark, der har ansvaret for sikrede overkørsler, om nærved uheld på banen.

Det er korrekt, at DSB ikke har pligt til at videregive oplysninger fra arbejdsskadesanmeldelser som følge af nærved uheld, men den viden, arbejdsskadesanmeldelserne indeholder, bruges i samarbejdet mellem DSB og Banedanmark om at højne sikkerheden. Det er altså ikke korrekt, at den viden, der er i arbejdsskadesanmeldelserne, ikke i vid udstrækning kommer sikkerheden til gode.

DSB anser manglende respekt for de advarselsessystemer, der allerede findes, for det mest alvorlige sikkerhedsproblem, og det er netop for at gøre opmærksom på risikoen ved ikke at respektere signaler, der advarer vejtrafikken, og ved at krydse uden for overkørsler, at DSB og Banedanmark til efteråret afvikler en "Kryds ikke sporet" kampagne langs Grenaabanen.

Efter episoderne den 23. august og 6. november 2008 blev der af lokomotivførerne skrevet skadesanmeldelser, men ikke sikkerhedsanmeldelser. Oplysningerne om de to episoder blev således ikke givet videre til Banedanmark i de to tilfælde, men DSB finder det vigtigt at understrege, at der er et.tæt samarbejde mellem DSB og Banedanmark også om sikkerhed på banen.</i>