Drømmer om vindmøllepark i Århus Bugt

Århus og Samsø skal være selvforsynende i vedvarende energi, mener initiativtager til ny vindmøllepark mellem Samsø og Helgenæs.

Ved Samsø er der allerede en, ved Anholt er den største af slagsen på vej. Og nu vil man også have en mellem Samsø og Helgenæs.

Drømmen er, at Djursland, Århus og Samsø skal være selvforsynede i vedvarende energi. Midlet er endnu en hav-vindmøllepark, fortæller Christian Bundgaard fra Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs Kommune:

- Vi arbejder på at få en stor vindmøllepark på mellem 20 og 40 møller op på Mejl Flak mellem Samsø og Helgenæs, fortæller han til P4 Østjylland.

En vindmøllepark i den størrelse kan levere strøm til mellem 40.000 og 60.000 husstande. Ud over Naturfredningsforeningen i Syddjurs, så er det Samsø Energiakadami og Energitjenesten Midt-og Østjylland, der er primus motor i planerne. Og i denne uge blev der ved en generalforsamling oprettet et vindmøllelaug.

- Bestyrelsen her vil arbejde på, at det bliver et folkeprojekt, hvor folk hele vejen rundt om Århus Bugt vil købe folkeandele i vindmøllerne, så vi sammen virkelig kan fremme vores CO2-besparelser og få gjort noget ved den vedvarende energi, siger Christian Bundgaard.

Syddjurs Kommune er udset til at spille en hovedrolle i projektet, men en del af pengene til møllerne skal også komme fra Århus og Samsø kommuner.