Disse bygninger mister deres fredning: Snart kan de rives ned

230 fredede bygninger skal, hvis det står Slots- og Kulturstyrelsen, have ophævet fredningen, så de må rives ned. Flere af dem ligger i Østjylland

Her ses fire af de østjyske bygninger, der i fremtiden kan få ophævet deres fredning, og dermed risikerer at blive revet ned. Foto: Google Street View

Det har skabt debat, at Slots- og Kulturstyrelsen arbejder på at ophæve fredningen af flere historiske bygninger. I Østjylland er der tale om otte huse i Syddjurs, Norddjurs, Aarhus og Skanderborg Kommuner.

Især i Ebeltoft er modstanden mod ophævelserne stor. Her frygter man en fremtid med færre af disse bygninger i bybilledet.

Se hvor bygninger ligger på kortet herunder:

- Vi vil gerne bibeholde den del, mange turister kommer til Ebeltoft efter. De fine, gamle huse og muligheden for at se den gamle livsstil. Det er ret unikt. Udvander man det, så bliver incitamentet for at besøge Ebeltoft også mindre, siger afdelingsleder i Syddjurs' afdeling for byggeri, Brit Raabjerg, i en pressemeddelelse.

I Ebeltoft er det beboelseshuset på Jernbanegade 20, forhuset på Nedergade 31 og forhuset på Torvet 2, der nu er bragt i spil til potentielt at kunne blive revet ned.

Læs også Bents 295 år gamle hus står til at miste fredning: - Jeg er da ked af det

Vil bevare så mange som muligt

Syddjurs Kommune er dog interesseret i at bevare så mange historiske bygninger som muligt, og Natur-, Teknik- og Miljøudvalget har derfor valgt at godkende alle høringssvar, der anbefaler at opretholde fredningen af bygningerne.

- Der er fra kommunens side meget stor opmærksomhed på bevarelsen af så mange historiske bygninger som muligt for i videst muligt omfang at sikre et sammenhængende bymiljø, siger næstformand i bevaringsrådet, Ole Sørensen.

Læs også VIDEO: Den gamle tank på Rundhøj Torv rives ned

Det er første gang i historien, at Slots- og Kulturstyrelsen har gennemgået alle fredede bygninger og vurderet, om de lever op til vilkårene for fortsat at være fredede.

Arkitekt Mia Kroer Ræbild fra styrelsen har været med i hele processen og peger på, at nok er der mange, der affredes, men det giver mulighed for bedre fokus på dem, der fortsat er fredet.

Skal fokusere på færre huse

- Vi har ca. 4.000 fredede ejendomme med fredede bygninger og 11 personer, som skal sagsbehandle på dem, hver gang der ansøges om en ændring. De sagsbehandlere skal bruge deres krudt på de bedste af de bedste fredede bygninger. Det er ikke fair, at deres tid går fra de fine bygninger med sagsbehandling på, om der f.eks. skal lægges klinkegulv i en bygning, der i forvejen ikke har et bevaringsværdigt indre, siger hun.

Det er ikke fair, at deres tid går fra de fine bygninger med sagsbehandling på, om der f.eks. skal lægges klinkegulv i en bygning, der i forvejen ikke har et bevaringsværdigt indre.

Mia Kroer Ræbild, Slots- og Kulturstyrelsen 

Konsekvensen af, at en bygningsfredning ophæves, er, at ejeren mister en række økonomiske fordele. Samtidig forsvinder statens krav til materialer og udførelse, hvis ejeren ønsker at renovere. Mange vælger derfor at rive bygningen ned.

Af andre historiske bygninger på listen over de otte østjyske, der kan få ophævet sin fredning, er Munkekroen i Skanderborg. Gennem flere år har kroen været ved at falde sammen, og faktisk har styrelsen allerede her godkendt en ophævelse af fredningen.

Ejeren af kroen ønsker at rive den ned.  

Bygning falder sammen

- Vi vil nu søge om at få den nedrevet, for den er jo til gene og usikkerhed for byens borgere. Den falder jo sammen, hvis jeg fjerner de jernstopler, der er sat op derinde, har ejeren Finn Damgaard tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

Finn Damgaard overtog bygningen som et konkursbo for lidt over to år siden. Han har fået lavet en rapport, der viser, at mellem 85 og 90 procent af bygningen skal erstattes af nyt materiale, hvis kroen skal restaureres.

04:44

VIDEO: Få et overblik over hele sagen med Munkekroen i indslaget her.

Luk video

- Det, man kan lave, er en kopi, og det vil komme til at koste mindst syv millioner kroner, har Finn Damgaard udtalt.

Derfor ser han nedrivning som den bedste løsning.

Ophævelsen af fredningen for Munkekroen er dog blevet anket – ikke af ejeren – til kulturministeren.

De øvrige østjyske bygninger i spil er Lillegade 2 i Grenaa, Vestergade 11 i Aarhus, Fredens Torv 1 og 1B i Aarhus. Ligesom bygningen Hannesminde på Bygaden 23 i landsbyen Følle ved Rønde allerede har fået ophævet sin fredning.

Fredens Torv 1 og 1B i Aarhus. Foto: Google Street View

Vestergade 11 i Aarhus. Foto: Google Street View

Torvet 2 i Ebeltoft. Foto: Google Street View

Nedergade 31 i Ebeltoft. Foto: Google Street View

Jernbanegade 20 i Ebeltoft. Foto: Google Street View

Lillegade 2 i Grenaa. Foto: Google Street View

Munkekroen på Adelgade i Skanderborg.