Dette område er ramt af vandforurening

Se kort over det område i Århus, hvor beboerne opfordres til at koge drikkevandet efter fund af colibakterier.

Der er fundet bakterier i drikkevandet i et større område i det centrale Århus.

Vandforurening i et område nord for Vennelyst Boulevard / Kaserneboulevarden til syd for Ringgaden. Fra Frydenlund i vest til Århus Bugten i øst.

<a href="http://www.aarhusvand.dk/Global/Vandforurening/MidtbyenAugust/Kort%20over%20ber%c3%b8rt%20omr%c3%a5de.pdf" target="_blank">Du kan se et kort over det berørte område på aarhusvand.dk</a>

Se desuden mere i søndagens nyhedsudsendelser på TV 2 | ØSTJYLLAND.