Det vrimler med gopler

Brand- og vandmænd er her og der og alle vegne på strandene langs Århus Bugt. Det kan betyde iltsvind.

Det har været forrygende vejr de sidste dage, og så trækker mange mod stranden. Men idyllen kan blive spoleret af det store antal vand- og brandmænd i bugten.

Men det er ikke kun badegæster, der bliver generet af de små, blævrende og småklamme tingester.

- De æder dyreplankton, som græsser planktonalger, der kan gøre vandet ekstremt grønt, som det er tilfældet i for eksempel Skive Fjord, siger Hans Ulrik Riisgaard, der er professor ved Marinebiologisk Forskningscenter ved Syddansk Universitet, til Århus Stiftstidende.

Hans Ulrik Riisgaard frygter, at de mange gopler kan medføre iltsvind i Århus Bugt.

<b>Se meget mere om de gennemsigtige gopler i vores nyhedsudsendelse klokken 19.30.</b>