Det koster Skejby Sygehus dyrt at redde flere nyfødte

Der fødes flere raske babyer, og der er bedre behandling til dem, der har brug for det. Men forebyggelse belønnes ikke.

En lille nyfødt, der begynder sit liv på Skejby Sygehus i Århus, har alle chancer for at være sund og rask:

En målrettet indsats har bevirket, at markant færre børn fødes for tidligt, og at medfødte sygdomme findes og behandles tidligere. Men økonomisk giver initiativet hospitalets børneafdeling problemer, fordi man skal betale penge tilbage til Region Midtjylland.

- Når der fødes så mange flere sunde børn, så betyder det, at vi får et mindre aktivitetsniveau. Vi bliver netop målt på at skulle nå et vist aktivitetsniveau, og fordi vi er blevet så gode til at forebygge og dermed får færre dårligere børn, så betyder det lavere niveau, at vi ikke har brugt alle de penge afdelingen har fået af regionen i år og skal derfor aflevere penge tilbage. Det er fair nok, men succesén betyder så også, at vi får færre penge fremover og bliver nødt til at se på, om der er kapacitet, der skal justeres på, siger cheflæge på Skejby Sygehus, Kristjar Skajaa til dr.dk/sundhed.

De vordende forældre, der har brug for hjælp til at blive gravide, fik tidligere meget ofte tvillinger. Det skyldtes, at lægerne satte flere befrugtede æg op i kvindens livmoder, i håb om, at mindst et af dem blev til ønskebarnet. Men tvillingegraviditeter er mere risikable, især ender mange af dem med en alt for tidlig fødsel, som kan skade børnene.

Efterhånden som teknikkerne, blandt andet til at udvælge de bedste æg til befrugtningen, er blevet forbedrede, er chancerne for graviditet også blevet større.

<b>Vurderede risiko og fordele systematisk</b>
Fertilitetsklinikken på Skejby Sygehus vurderede risiko og fordele systematisk, og resultatet blev, at der nu, i samråd med de vordende forældre, ofte kun lægges et æg op. Det har medført et tydeligt fald i antallet af for tidligt fødte børn.

Under graviditeten følges fostrenes udvikling blandt andet gennem skanninger. Ved at uddanne sygeplejersker og jordemødre til at kunne skanne for eksempel fostrenes hjerter, tilbydes den mere detaljerede skanning nu til alle gravide på Skejby Sygehus. Tidligere var det forbeholdt dem med en særlig risiko.

Lægerne kan samtidig bruge deres tid på de mest komplicerede patienter. På den måde har man på Skejby Sygehus fundet langt flere børn med hjertesygdomme allerede under graviditeten. Og behandlingen kan begynde så snart barnet er født, hvor det tidligere kunne mistrives længe, før årsagen blev fundet.

Også samarbejdet mellem fødeafsnit og børneafdeling er blevet forbedret. Fejl er blevet registreret og brugt til at lære af, og kontakten mellem de forskellige personalegrupper er blevet tættere.

Procedurerne kvalitetsudvikles løbende af børnelæger, jordemødre og fødselslæger i fællesskab. Der er blevet investeret i blandt andet uddannelse og bedre teknisk udstyr.

- Indsatsen har båret frugt - flere sunde børn og bedre behandling for de syge børn. Hospitalsledelsen har rost initiativerne som glædelige for børn og forældre. Men forebyggelse belønnes ikke i afregningssystemet, så indsatsen har givet børneafdelingen et økonomiproblem, siger cheflæge Kristjar Skajaa.

<i>Kilde: dr.dk/sundhed</i>