Den Permanente får ansigtsløftning

Badeanstalten ved Risskov er i mange år forfaldet. Men nu er der fem millioner kroner på vej til renovering.

Sommerens badegæster må finde sig i byggerod, når de gæster Den Permanente. Til gengæld skulle gevinsten så gerne være bedre og mere tidssvarende forhold på den gamle badeanstalt.

Renoveringen begynder i april og koncentrerer sig om stolper, funderinger og de to tårne ved badeanstalten. Det skriver JP Århus.

Den Permanente blev opført i 1933, men er kun blevet sparsomt vedligeholdt i de sidste årtier.