Debatmøde om Randers Bro

Omkring 43.000 biler passerer dagligt broen over Randers Fjord, og det skaber lange bilkøer.

Broen den eneste mulighed når bilister skal over fjorden i Randers midtby. Der er ingen reelle alternativer til Randers Bro i dag. Motorvejen er på grund af sin beliggenhed hverken egnet til at afvikle trafikken internt i Randers eller øst for Randers. Derfor skal den eksisterende bro suppleres af en ny forbindelse over fjorden, som ventes at kunne aflaste dens eksisterende bro med op mod 8.000 biler i døgnet.

På et borgermøde i aften bliver den nye forbindelse over eller under Randers Fjord sat til debat. Århus Amts udvalg for miljø og teknik har på opfordring fra Nørhald, Randers, Rougsø og Sønderhald kommuner vedtaget at igangsætte en VVM undersøgelse af projektet. En VVM undersøgelse vurderer projektets virkninger på miljøet, og debatten handler blandt andet om de miljømæssige konsekvenser af en bro eller en tunnel.

Med en lavbro ventes den nye forbindelse at komme til at koste ca. 300 millioner kroner i anlæg, inklusive Ringboulevardens forlængelse. Med en tunnel forventes anlægsomkostninger på cirka 700 millioner kroner. Mødet finder sted den 22. august kl. 19.30-21.30 på Kulturhuset i Randers og er åbent for alle.