Dårligt miljø på specialskole

Det psykiske klima på Langagerskolen er meget kritisabelt, mener Arbejdstilsynet.

De psykiske forhold for personalet på Langagerskolen i Viby skal og bør forbedres med det samme, mener Arbejdstilsynet. Af en ny rapport fra tilsynet fremgår det, at det psykiske miljø er så dårligt, at det går ud over både personalet og skolens elever, der lider af DAMP og autisme.

Arbejdstilsynet kritiserer især, at der er problemer med personalets arbejdsmængde, forholdet mellem ledelse og menige medarbejdere og med at løse de konflikter, der er med børnene.

Århus Amt, der driver skolen, skal nu lave en handlingsplan for løsning af problemerne.

Se mere i TV2 / ØSTJYLLAND kl. 19.30.