Dansk Folkeparti har stævnet B.T

Dansk Folkeparti trækker BT i retten i sagen om Morten Messerschmidt, der er blevet beskyldt for at udtrykke sympati for nazismen ved en frokost i Tivoli.

Dansk Folkeparti, repræsenteret ved advokat Henrik Stagetorn, har nu stævnet dagbladet B.T.s chefredaktør Arne Ullum og journalist Jacob Heinel Jensen for injurier på grund af bladets artikler om MF Morten Messerschmidt den 27. og 28. april i år. Dansk Folkeparti kræver i stævningen, at B.T. dementerer artiklernes påstande om, at Morten Messerschmidt "hyldede Hitler i Tivoli", "heilede" og "sang nazisange". Dansk Folkeparti kræver ligeledes, at trækker sine udtalelser tilbage og betaler erstatning til Morten Messerschmidt.