Danmark fattig på integrationsråd

Mange kommuner har ikke noget integrationsråd. Horsens Kommune har intet råd - Norddjurs er glad for sit.

Ifølge Rådet for Etniske Minoriteter er der i 46 ud af landets 98 kommuner ikke noget integrationsråd, selv om integrationsloven giver mulighed for det.

Integrationsministeriets erfaring er ellers, at det er gavnligt for integrationsarbejdet med et integrationsråd. Horsens er en af kommunerne uden et råd.

Før kommunesammenlægningen havde kommunen et integrationsråd, men det var svært at finde fælles fodslag, fortæller den nyvalgte SF'er i Horsens, Paw Amdisen til DR P4 Østjylland. Han er formand for Bæredygtighedsudvalget som har ansvaret for integrationsarbejdet.

- Det er ikke noget, vi har taget en principiel beslutning om, at vi ikke skal have. Jeg tror, det var fordi, man ikke kunne finde enighed omkring det på daværende tidspunkt.

<b>Glade for råd</b>
I Norddjurs Kommune, som kun har halvt så mange indbyggere og en fjerdedel så mange tosprogede, er man rigtig glade for at have et integrationsråd.

Socialchef Margit Tang Møller i Norddjurs siger, at der er stor tilslutning til rådet og valget.

- Vi sendte et personligt brev ud til alle udlændinge, og der mødte rigtig mange mennesker op. Så vi kunne sagtens finde de seks medlemmer plus et antal suppleanter - det er intet problem.
Nye overvejelserKommuner, der har et integrationsråd, er repræsenteret i Rådet for Etniske Minoriteter, som vejleder integrationsministeren i spørgsmål om integration.

Det arbejde vil Paw Amdisen fra Horsens byråd gerne tættere på, så han vil nu tage spørgsmålet op med sin kommunalbestyrelse.

- Det har jo fungeret i det gamle Horsens Kommune, så jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne komme til at fungere igen, fortæller han til DR P4 Østjylland.

Kommuner, som vil have et integrationsråd, skal have valgt eller udpeget det inden 1. april.

<i>Kilde: DR P4 Østjylland</i>