Dambrug vil være mere åbne

Charmeoffensiv med mere direkte salg og åbent hus skal øge forbrugernes kendskab til dambrug.

De danske dambrug, der alle ligger i Jylland, vil i tættere og mere direkte kontakt med forbrugerne og vil derfor satse på endnu mere direkte salg til hr. og fru Jensen, end de har i forvejen.

Som foreningen Dansk Akvakultur med hjemsted i Silkeborg formulerer det: 'Ved at lade forbrugerne komme ud til dambrugene i forbindelse med køb af opdrættede ørreder, er der god mulighed for interaktion mellem forbruger og producent. Herved kan forbrugeren på tæt hold opleve dambrugene og de produkter, der produceres'.

Initiativet markeres med et åbent hus arrangement på en række dambrug i dag. Se mere i TV2 / ØSTJYLLAND kl. 19.30.