Daginstitutioner under lup

Er du tilfreds med dine børns dagsinstitution? Se, hvordan jeres daginstitution klarer sig i en ny brugerundersøgelse fra Århus.

Forældrenes dom er hård, efter at Århus Kommune har sparet en række stillinger i de lokale børnehaver og vuggestuer.

Kommunen har i en frisk undersøgelse spurgt samtlige forældre om, hvor tilfredse de er med den daginstitution, hvor deres børn bliver passet.

Resultatet af undersøgelsen blev offentliggjort i dag, tirsdag. Undersøgelsen viser, at over halvdelen - 52 procent - er enten 'utilfredse' eller 'meget utilfredse' med den tid med pædagogen, der er afsat til deres børn.

Utilfredsheden blandt forældrene er dermed steget markant, siden kommunen for godt to år siden gennemførte en lignende undersøgelse. Dengang var kun 27 procent af forældrene til børnehavebørn og 17 procent af forældrene til vuggestue-børn utilfredse.

Siden den seneste undersøgelse har Århus Byråd vedtaget et omstridt spareforlig, der blandt andet betød, at der blev sparet stillinger væk i kommunens daginstitutioner.

Du kan læse mere om den nye brugertilfredshedsundersøgelse ved at klikke i boksen ovenfor til højre. Her kan du blandt andet se, hvad forældrene har svaret i dine børns institution.

Se mere i TV 2 | ØSTJYLLAND kl. 19.30.