Byrådsmedlemmer vil se på adoptionssag

Et flertal i Århus byråd vil have tvangsadoption sat i bero, mens det bliver undersøgt, hvorfor Århus kommune vil fjerne en 6-årig pige fra hendes plejefamilie.

Flere byrådsmedlemmer i Århus Kommune ønsker nu at gennemgå en omstridt adoptionssag for at se på mulighederne for at ændre afgørelsen. Og de ønsker at sagen bliver sat i bero, mens den bliver nærmere undersøgt.

Det er Århus Kommune, som kræver, at en plejefamilie i Nimtofte afleverer en 6-årig pige, selv om hun har boet hos familien i fem år. Adoptionsnævnet har sagt nej til, at pigen må blive hos sin familie.

Sagen skaber nu røre på Århus Rådhus, hvor flere byrådspolitikere vil forsøge at få rejst sagen, så afgørelsen om tvangsadoption kan blive belyst igen.

- Det virker som en helt forkert afgørelse, når den kan betyde, at pigen nu risikerer at blive tvangsadopteret væk fra hendes familie. Som ansvarlige politikere bliver vi derfor nødt til at se om vi kan gøre noget i forhold til pigen. Det må være hendes tarv, der kommer først og umiddelbart virker det jo ikke, som i hendes tarv, når man agter at fjerne hende fra en familie, hvor hun har det godt, siger Jacob Bundsgaard Johansen, der er politisk ordfører for Socialdemokraterne i Århus Byråd.

- Uanset om der måtte være begået procedurefejl fra plejeforældrenes side i forbindelse med ansøgningen, så må det aldrig blive til skade for barnet. De menneskelige aspekter må aldrig drukne i et bureaukrati blottet for følelser og medmenneskelighed, mener rådmand Dorthe Laustsen, SF.

At byrådspolitikerne i Århus nu går ind i sagen vækker glæde hos Søren Højlund Carlsen, der har taget initiativ til en underskriftsindsamling i protest mod tvangsadoptionen.

- Det er rigtig dejligt, at der nu er politisk røre om sagen og det tyder heldigvis på, at der måske kan findes en løsning, som familien og pigen kan være tjent med. Men vi fortsætter ufortrødent - både med at samle underskrifter ind og bakke familien op på alle andre tænkelige måder, siger Søren Højlund Carlsen, som søndag kunne notere, at næsten 12.000 danskere havde skrevet under på protesten.

Selv om Århus Kommunes socialafdeling har slået fast, at kommunen ingen muligheder har for at blande sig i afgørelsen, der er truffet af Adoptionsnævnet, så håber Jacob Bundsgaard Johansen, at der er mulighed for at sagen kan tages op igen.

Familieminister Carina Christensen er indkaldt til lukket samråd, og politikerne ønsker, at man afventer dette samråd, inden man gør ubodelig skade på den lille pige.

- Det må være muligt at indstille planen om at fjerne pigen, bare for en tid, så vi kan få helt klarhed over sagen, siger Jacob Bundsgaard Johansen, der får opbakning af SF og Det Radikale Venstre i Århus Byråd.

De tre partier afventer nu en orientering i Socialudvalget, som socialrådmand Gert Bjerregaard fra venstre har indkaldt til. Afhængig af udfaldet dér vil de tre partier bede rådmanden om en redegørelse om sagen.