Budgetforslag behandles i Silkeborg

Byrådet i Silkeborg tager i morgen fat på 2. behandlingen af budgettet 2010-2013. Et budget der bliver vedtaget med stort flertal.

27 af byrådets 31 medlemmer - Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne - har indgået aftale om budgettet for 2010.

Budgetaftalen tager afsæt i det forslag, som blev fremlagt til Byrådets førstebehandling den 14. september 2009. Aftalen betyder, at de økonomiske rammer bliver ændret, så den socialpsykiatriske og hårdt trængte bostøtteordning får tilført yderligere fem mio. kr. ekstra i 2010. Det er den eneste konkrete ændring i forhold til det oprindelige budgetforslag og borgmester Jens Erik Sørensen fra de konservative er tilfreds.

- Ja, vi er tilfredse. Specielt fordi det lægger sig op af de rammer, vi havde sat som mål, fortæller han til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Forligspartierne har også aftalt seks hensigtserklæringer. Blandt andet en aftale om at lave en handlingsplan til styring af handicap- og psykiatriområdet såde samlede udgifter på området ikke overstiger udgifterne i 2010.