Brandkontrol afslørede svigt

Tre uger efter at en brand ødelagde en lagerbygning i Låsby, afdækkede kontrol fejl i brandsikkerheden hos andet firma i byen.

I lørdags var Brandtilsynet på uanmeldt besøg i et tæppeudsalg på Ole Rømers Vej i Låsby. Det stod hurtigt klart, at sikkerhedsreglerne ikke var overholdt.

- Vi kunne konstatere, at der fuldstændig manglede flugtveje samt flere andre vigtige ting. Efter vores vurdering var det uforsvarligt, at have publikum i bygningen, så vi lukkede forretningen på stedet, siger brandinspektør Johnny Damgaard til Midtjyllands Avis.

Politiet var med på inspektionen og kunne derfor udstede et polititilhold med det samme.

Ud over de manglende flugtveje var der heller ikke brandslukningsmateriel og flugtvejsbelysning i bygningen.

Da politiet var på kontrolbesøg dagen, var forretningen dog stadig åben.