Brand i Trige

Århus brandvæsen rykkede i formiddag ud til en brand i en Industribygning, der rummer firmaet HCS, som blandt andet står for en del af skraldeindsamlingen i Århus.

Der udbrød i formiddag ild i en industribygning i Trige. Bygningen rummer firmaet HCS, der blandt andet står for en del af skraldeindsamlingen i Århus.

Branden opstod under reparationen af et transportbånd. Under svejsningen gik der ild i noget papir og pap, og det gav så meget røg, at medarbejderne måtte opgive selv at slukke branden.

Århus Brandvæsen fik ved hjælp af skum slukket ilden forholdvis hurtigt, og der var ingen større materielle skader, ligesom ingen mennesker kom noget til.