Boykot mod Arla breder sig

Den Saudi-Arabiske boykot af Arlas produkter er i taget til i styrke.

Den Saudi-Arabiske boykot af Arla Foods mejeriprodukter - hovedsageligt feta - er taget til i styrke i løbet af torsdag.

Det oplyser koncerninformationschef Astrid Gade Nielsen.

- Boykotten er over dagen optrappet yderligere, og vi er i løbet af dagen blevet fjernet fra flere butikshylder, siger hun.

Yderligere har Arla set eksempler på, at de tømte hylder nogle steder, i stedet for fetabøtter, er blevet forsynet med skilte, som fortæller kunderne, at her stod normalt danske produkter. Men på grund af sagen om Muhammed-tegningerne i Jyllands-Posten er varerne nu fjernet.

Astrid Gade Nielsen er dog forsigtig med at kræve indgreb eller handling fra nogen parter.

- Det bedste vi kan gøre er vel at gøre opmærksom på problemet. Vi har ikke løsningen ud over, at vi holder både Danmark og vores kunder orienterede

- og opfordrer til dialog, siger Astrid

Gade Nielsen.