Børn skal vente længe på hjælp

Østjyske børn med indlærings- eller adfærdsvanskeligheder må vente i op til otte måneder på at få pædagogisk-psykologisk rådgivning.

Den lange ventetid kan få store konsekvenser for det enkelte barn. Børnene risikerer at få massive problemer, hvis de under den lange ventetid bliver fastlåst i, at de udgør et problem.

- Det kan ende med, at vi står med et stort problem, som kunne være løst meget nemmere med en hurtig indsats, siger formand for de kommunale psykologer i Danmark Niels Morre til P4 Østjylland.

I Randers Kommune er ventetiden i de værste tilfælde et halvt år, mens der i Århus risikerer at gå helt op til otte måneder.

Det på trods af Århus Kommunes nedskrevne målsætning om, at et barn ikke må vente i mere to måneder.

. Det er bestemt ikke godt nok. Vi arbejder målrettet på at få ventetiden ned, men jeg kan ikke udlove nogen garanti, da der er endnu flere børn end tidligere, som bliver diagnosticeret, og det vil blive ved med at påvirke ventetiderne, siger Jan Kirkegaard, chefpsykolog i Århus Kommune.

Kilde: P4 Østjylland