Børn og dagplejere fester i Grenaa

60 dagplejemødre med i alt 240 børn på slæb har her til morgen fejret "Dagplejens dag".

Musikere fra Grenaa-blæserne spillede børnesange, og børn og voksne var klædt ud til lejlig-heden, da der i dag var Dagplejens dag i Grenaa.

Dagplejemødrene i Grenaa har tradition for et fælles arrangement den anden onsdag i maj.

240 børn og 60 dagplejemødre gik i formiddags i optog gennem byen fra Torvet til Kulturhuset.

Formålet med denne dag er udover fornøjelsen også at synliggøre sig.

Det fortæller dagplejemor, Karin Grønfeldt

Familien Danmark har problemer med at få familie- og arbejdslivet til at hænge sammen. især åpHun siger, at de mange lukkedage i daginstitutionerne er et stort problem. Det samme er tidlig lukning på fredage - ja i det hele taget den manglende fleksibilitet der er på daginstitutionsområdet.

Se mere i TV 2 | ØSTJYLLAND klokken 12:10.