Børn indespærres i længere tid

Der er sket en eksplosiv vækst i den tid, børn holdes indespærret på sikrede institutioner. Socialchef i Region Midtjylland bekymret.

I 2008 sad landets yngste kriminelle i gennemsnit indespærret 53 dage på landets sikrede døgninstitutioner.

Det tal er steget til 61 dage i 2009, viser nye tal for Danske Regioner, som har ansvaret for de sikrede døgninstitutioner. Og det er en udvikling, som man er ked af i regionerne.

- Jeg synes, det er en stor og alvorlig stigning, siger Charlotte Josefsen, socialchef i Region Midtjylland.

Og den holdning deler Geert Jørgensen, der er formand for Børnenes Fællesråd.

- Det er en meget uheldig udvikling, siger han.

- Ifølge FN's børnekonvention skal børn under 18 år sidde kortest muligt tid indespærret. Men det er vi altså blevet dårligere til at praktisere i Danmark.

Den primære forklaring på, at de unge sidder længere tid indespærret er, at varetægtsfængslingerne er blevet længere.

- Det er hele sagsbehandlingstiden i domstolssystemet, som er for langtrukken, siger Charlotte Josefsen.

Myndighederne er simpelthen blevet langsommere.

18-årige Nikolaj Høyer sad for et år siden på en sikret døgninstitution og ventede på sin dom for grov vold og biltyveri.

- Når man kommer ud igen, så kommer man ud i kriminalitet igen. De får ikke noget hjælp. De sidder bare derinde i længere og længere tid og giver mere og mere op, fortæller han til DR Østjylland.

- Og den usikkerhed og utryghed, der ligger i, at man ikke ved, hvad der skal ske, er dybt skadeligt, siger Geert Jørgensen.

Kilde: DR Østjylland