Borgmester vil have svar om bloktilskud

Randers borgmester kræver i et brev klart svar fra finansministeren, om kommunen skal skæres i bloktilskuddet.

Randers borgmester Henning Jensen Nyhuus fra Socialdemokraterne har onsdag sendt et brev til finansminister Lars Løkke Rasmussen.

I brevet undrer borgmesteren sig over, hvorfor regeringen i følge finanslovsforslaget ud over serviceudgifterne nu også agter at inddrage kommunernes anlægsudgifter i den bebudede individuelle modregningsordning i bloktilskuddet, hvis kommunerne under ét overskrider budgetterne.

Begge dele kan ramme Randers Kommune hårdt, fordi Randers Kommune var gennem en kompliceret kommunesammenlægning, hvor tre hele og tre "halve" kommuner blev lagt sammen.

Institutionerne fik derfor deres budgetter for 2007 meget sent, og som følge heraf forventer kommunenstore overførsler til 2008. Ved en eventuel modregningsordning, som der er lagt op til i finanslovsforslaget, bliver Randers Kommune efter Henning Jensen Nyhuus mening straffet unødigt hårdt.

Han appellerer i brevet til finansministeren om, at synspunkterne fra Randers Kommune indgår i de igangværende drøftelser af finanslovsforslaget.