Borgermøde om ny motorvej

Borgerne i Gjern får i aften mulighed for at sige deres mening om den kommende motorvej.

I Gjern er der i aften borgermøde om den kommende motorvej forbi Silkeborg.

Alle borgere kan under mødet komme med deres indvendinger til de tre mulige linieføringer mellem Låsby og Funder.

Et flertal af politikerne i Ny Silkeborg Kommune er tilhængere af den såkaldte Resendallinie, der går gennem den fredede Gudenådal nord for byen.

Det er dog uvist, om borgerne i Gjern er tilhængere af netop dén løsning. En motorvej nord om Silkeborg vil nemlig betyde, at bilerne i fremtiden kommer til at suse tæt forbi flere af husejerne i den nuværende Gjern Kommune.

Mødet i Gjern Kultur- og Idrætscenter er arrangeret af Vejdirektoratet og Gjern Kommune i fælleskab.