Borgermøde om Grenaabanen

Tirsdag får borgene mulighed for at stille spørgsmål om nedlæggelsen af skæringen mellem Grenåvej og Grenåbanen i Århus.

Det er Vejdirektoratet, som står bag informationsmødet, der skal klarlægge indholdet af projektet med at nedlægge skæringen mellem Grenåvej og Grenåbanen og i stedet etablere en vejbro over banen.

Projektet indebærer, at Grenåvej løftes på en cirka 500 meter lang strækning og føres over Grenåbanen på en 10 meter bred bro. Samtidig sænkes cirka 470 meter af Grenåbanen.

Ombygningen sker for at øge sikkerheden på både vej og bane og forbedre fremkommeligheden på Grenåvej.

Trafikstyrelsen og Århus Amt har tidligere arbejdet med projektet, men efter kommunalreformen har Vejdirektoratet overtaget ansvaret for at gennemføre ombygningen.

Se mere i TV 2 | ØSTJYLLAND klokken 19.30.