Borgere vrede over skadestuen

Siden Grenaa Sygehus nærmeste lukkede, har borgerne på Djursland haft besvær med at komme på skadestuen.

Den nye skadestue-ordning fungerer ikke på Djursland. Borgerne mener, at det er alt for svært at komme på skadestuen.

Patienter, der tidligere kunne benytte skadestuen på Grenaa Sygehus til akut behandling, skal i dag til Randers. Det er langt til Randers, og det skaber problemer. Hjemtransport sker nemlig for egen regning, og det er et problem for mange.

Ifølge Foreningen til Bevarelse af Grenaa Sygehus er det især ældre, der har problemer med at komme hjem igen, fordi de ikke har bil eller penge til taxa. Foreningen foreslår derfor, at sygehusvæsenet sørger for hjemtransport.

Formanden for amtets sundhedsudvalg Carl Johan Rasmussen (S) siger i dag, at han venter på en henvendelse fra borgerne, og så må amtet kigge på, om der er mulighed for at lave en ordning.

Skadestuen i Grenaa har stadig døgnåbent, men personalet kan kun behandle mindre skader.