Bliv klogere på skolereformen

Oversigt over børnenes nye hverdag

Mandag morgen er skoleeleverne strømmet til de østjyske skoler, som begynder igen efter sommerferien.

Men det er ikke en helt normal skoledag, som eleverne møder ind til.

Det er nemlig første dag, hvor lærere og elever skal prøve hverdagen under den nye folkeskolereform.

Her følger et overblik over, hvordan den nye reform påvirker elevernes hverdag.

Folkeskolereformen har tre hovedmål:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater.

- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

De længere dage betyder:

Den nye folkeskolereform betyder, at eleverne skal have længere og mere varieret skoledage. Det betyder, at en normal dag for alle elever fra 0-9 klasse slutter ved 14-15-tiden.

- Flere timer til Dansk og matematik for eleverne i 4.-9. klasse.

- Sprogfag tidligere: Engelsk fra 1. klasse, tysk eller fransk fra 5. klasse og mulighed for at vælge et tredje fremmedsprog som valgfag i 7. klasse

- Lektiehjælp

- Motion og bevægelse i 45 minutter hver dag

- Flere valgfag til eleverne i 7.-9. klasse.

- Nye fag: Madkundskab, håndværk og design.

Kilde: Undervisningsministeriet.

Har du gode eller dårlige oplevelser med folkeskolereformen, så skriv til os på redaktion@tv2oj.dk