Blinde vil ind på arbejdsmarkedet

Stor interesse for beskæftigelsesprojekt som Dansk Blindesamfund gennemfører sammen med Marselisborg Praksisvidencenter i Århus.

Danske blinde vil gerne i arbejde, men kun meget få vil have deres arbejdskraft. Det skal der nu laves om på med et nyt beskæftigelsesprojekt, som Dansk Blindesamfund regner med kan give omkring 100 blinde eller stærkt svagsynede en beskæftigelse på arbejdsmarkedet og andre en bedre livskvalitet.

Men yderligere flere hundrede har meldt sig som interesserede i at komme i job. Det skriver Kristeligt Dagblad.

De seneste mange års tal for danske blinde og stærkt svagsynedes grad af beskæftigelse er ikke opmuntrende. Gruppen er den af alle handicapgrupper, som har den dårligste tilknytning til arbejdsmarkedet.

<b>Deprimerende beskæftigelsesundersøgelser</b>
Dansk Blindesamfund har i årevis fremlagt den ene deprimerende beskæftigelsesundersøgelse efter den anden. I dag er kun omkring 11 procent af Dansk Blindesamfunds 10.500 medlemmer mellem 18 og 65 år, eller i alt 227 synshandicappede danskere, i et arbejde, som forsørger dem fuldt ud. Og kun 30 procent af medlemmerne i aldersgruppen klarer sig med en kombination af job og offentlig forsørgelse.

Det meget store flertal er på kontanthjælp eller førtidspension, viser den seneste beskæftigelsesundersøgelse fra Dansk Blindesamfund.

Beskæftigelsesprojektet Fod på arbejdsmarkedet, som Dansk Blindesamfund gennemfører sammen med Marselisborg Praksisvidencenter med støtte fra Arbejdsstyrelsen, er blevet bestormet med omkring 400 interesserede blinde eller stærkt svagsynede. En interesse, der har overrasket alle.

- Der er mange fordomme og megen modvilje mod at ansætte blinde eller svagsynede, fordi alle tror, at vi synshandicappede ikke kan magte udfordringerne, siger næstformand i Dansk Blindesamfund John Heilbrunn, som har fulgt beskæftigelsesprojektet.

- Men vores projekt viser, at med de rette vilkår på arbejdspladsen vil mange synshandicappede gerne selv være aktive på arbejdsmarkedet, siger John Heilbrunn, som understreger, at det ikke koster mere for en virksomhed at ansætte en blind end en normalt seende, da nødvendige hjælpemidler betales af det offentlige.

<b>Har allerede fundet almindeligt arbejde</b>
Cirka 85 blinde eller stærkt svagsynede har indtil nu gennemført projektet, og en del af dem har allerede fundet almindeligt arbejde, fleksjob, skånejob eller job med løntilskud, viser tal fra Marselisborg Praksisvidencenter.

- Der er nogle arbejdspladser, som er interesseret i at få synshandicappede i arbejde, og som er gode til at finde frem til beskæftigelsesmuligheder. Men generelt er der meget mindre samarbejdsvilje fra private og offentlige arbejdsgivere, end man skulle tro, siger John Heilbrunn.

I andre nordiske og europæiske lande har man i flere tilfælde oprettet særlige kørselsordninger, fordi den offentlige transport er en af de største barrierer for deltagelse på arbejdsmarkedet.

I Danmark findes den slags ordninger ikke, og Dansk Blindesamfund gør opmærksom på, at det er en af de største forhindringer for at få flere synshandicappede i arbejde.

Man anslår, at blinde og stærkt svagsynede i Danmark udgør en gruppe på mellem 25.000 og 35.000 mennesker. Der er ingen central registrering af alle synshandicappede.

<i>Kilde: Kristeligt Dagblad</i>