Bitter kirke-strid blusset op igen

Omstridt sognepræst er endnu engang blevet midtpunkt i en sag om dårligt arbejdsmiljø.

Sognepræsten ved Holme Kirke, Kirsten Hald, er nu endnu en gang omdrejningspunkt for en personstrid.

En kirketjener ved Holme Kirke har netop sagt sin stilling op - angiveligt på grund af et meget dårligt arbejdsklima. Også kirkens nyeste præst, Esben Kullberg, har sagt sit embede op - i protest over sognepræst, Kirsten Hald, om hvilken han i et brev til menighedsrådet skriver:

<I>Kirsten Hald har givet udtryk for at jeg arbejder på at fjerne hende fra sit embede (...) mine motiver for mit arbejde i sognet er mistænkeliggjort i en sådan grad, at jeg ikke længere ser mig i stand til at varetage mit embede.</I>

Kirsten Hald er på ferie og Esben Kullberg ønsker ikke at forklare sin opsigelse til TV.

Konflikterne omkring Kirsten Hald går over elleve år tilbage. Dengang endte det med, at biskop Keld Holm forflyttede Kirsten Hald til et embede i Randers. Det førte til så voldsomme demonstrationer i det lille sogn, at politiet måtte gribe ind

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Biskop, Keld Holm. Men ifølge menighedsrådet går biskoppen nu ind i sagen og fremlægger i næste uge en fredsplan for de stridende parter.