Billigst for familier i Randers

Århus Kommune indtager førstepladsen, når det gælder udgifter til børnepasning

Netop offentliggjorte nøgletal for landets seks største kommuner, København, Århus, Odense, Esbjerg, Randers og Aalborg viser, at Københavns Kommune er klart billigst for den enlige forsørger med to børn. Mens et par, bosiddende i eget parcelhus, med to børn i henholdsvis vuggestue og børnehave med fordel kan vælge at bosætte sig i Randers Kommune.

Nøgletallene viser, at Århus Kommune stadig indtager førstepladsen, når det gælder de kommunale udgifter til pasning af de yngste børn. Mens Odense Kommune blot anvender godt 37.000 kroner om året pr. barn, bruger Århus Kommune 54.611 kr. pr førskolebarn, der har plads i enten dagpleje, vuggestue, børnehave eller ntegreret institution. Den placering er rådmand Flemming Knudsen (S) dog ikke spor ked af.

- Det handler om en god normering og antallet af kvadratmeter pr. barn, og det har jeg aldrig hørt nogen forældre klage over, siger han til Ritzau. Desuden har Århus Kommune valgt kun at opkræve 30 procent af udgifterne over forældrebetalingen, hvor maksimum er 33 procent. - Det borger for kvalitet at have den førsteplads, mener Flemming Knudsen og fastslår, at børn er det vigtigste råstof, vi har.

Ser man på de større børn, der tilbringer tiden efter skole på fritidshjem og i skolefritidsordninger, er Københavns Kommune dyrest med en udgift på 27.682 kroner pr. barn, hvorimod Randers kan gøre det for det halve, nemlig 13.874 kroner pr. barn. I den anden ende af aldersskalaen viser statistikken, at Randers Kommune er i front, når det gælder udgifter til ældre og handicappede. Her bruger man 9.730 kr. pr. indbygger til eksempelvis hjemmehjælp, botilbud og sundhedsudgifter til ældre og handicappede, mens Odense ligger lavest med 7.491 kroner pr. indbygger.

Er Århus dyrest i forhold til børnene, er kommunen til gengæld den af de seks kommuner, der bruger færrest penge til vedligeholdelse og rengøring af veje, fortove og grøfter. Blot 388 kroner bliver det til pr. indbygger om året i 2003, hvorimod Esbjerg, der er topscoreren på det felt, bruger 633 kroner pr. indbygger på at vedligeholde vejene i kommunen.

/ritzau/