Bekymring hos Sundhedsforvaltning

Ifølge embedsmændene i Region Midtjylland øges risikoen hver dag for, at patienter får forkert eller for lidt behandling under konflikten.

Det meste af dagen har blandt andre cheflæge på Skejby Sygehus Kristjar Skajgaa og regionens sygehusdirektør Leif Vestergaard Pedersen holdt møde om effekten af sygeplejerskernes strejke på ventelisterne.

Og ifølge sygehusdirektørens Sundhedsforvaltning er der grund til bekymring. I en status til regionsrådets medlemmer skriver embedsmændene blandt andet:

"Det er meget vanskeligt at vurderehvilken indsats, der som minimum skal til, for at patienterne ikke udsættes for f.eks. en trussel om varigt tab af funktionsevne. Der skal udøves det bedste faglige skøn. At foretag et fagligt skøn er en almindelig opgave på hospitalerne, men under konflikten skal dette skøn foretages på flere områder og i forhold til flere patienter end sædvanligt. Det øger risikoen for, at det faglige skøn slår fejl - med deraf følgende risiko for patienten."

Embedsmændene har dog endnu ikke kendskab til patienter, der har mistet livet eller førligheden på grund af konflikten.