Bedre tolkning på sygehuse

Undersøgelse skal give grundlag for bedre samarbejde mellem sundhedspersonale og tolke.

Genrefoto. Foto: Colourbox

Der kan ske mange fatale misforståelser, når lægen skal tale igennem en tolk for at nå patienten. Derfor skal en ny spørgeskemaundersøgelse blandt sundhedspersonale i Region Midtjylland forbedre samarbejdet med tolkene.

Projektkoordinator Stina Lou forklarer, at mange nuancer går tabt i oversættelsen, og det gør det sværere at skabe den fortrolighed og respekt, der skal til for at få et godt læge-patient forhold.

- Den fortrolighed kan være svær at etablere med en tolk, blandt andet fordi man er nødt til at tale i meget korte sætninger. Så man kan komme til at fokusere meget på symptomerne, fordi det bliver en meget konkret snak, siger hun. 

Ansatte på ni forskellige sygehusafdelinger og 300 praktiserende læger i Region Midtjylland skal svare på spørgeskemaet. Undersøgelsen skal sammen med grundige interviews bruges til at give praktiske råd og retningslinjer om brug af tolke.

Det samlede resultat forventes færdigt i foråret 2007.