Bedre integration på virksomheder

Århus Kommune og Dansk Flygtningehjælp har netop fået 2,8 mio. kr. fra Integrationsministeriet til at styrke integrations-samarbejdet med det århusianske erhvervsliv.

Pengene kommer fra puljer i Integrationsministeriet, som støtter forsøg, der fremmer hurtig integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Der er bevilget i alt 2,8 mio. kr. til tre forskellige samarbejdsprojekter mellem Beskæftigelsesforvaltningen i Århus Kommune og Dansk Flygtningehjælp, som varetager sprogundervisningen på Århus Sprogcenter.

Rådmand for social- og beskæftigelsesområdet Pengene fra Integrationsministeriet er en stor hjælp til at virkeliggøre idéer om, hvordan vi kan bringe de ledige og virksomhederne tættere på hinanden, siger Rådmand for social- og beskæftigelsesområdet Gert Bjerregaard.