Beboere i Århus midtby får et pusterum

På et udvalgsmøde besluttede poltiikere i Århus, at udskyde de endelige beslutninger om et omdiskuteret forslag.

Beboerne i Ø-gadekvarteret i Århus er blevet hørt af politikerne i Århus. Omfattende planer om modernisering og inddragelse af grønne arealer, er nemlig nu blevet sendt til hjørnespark.

- Jeg synes det er positive toner, men jeg synes også det er bekymrende, at Børnenes Hus stadigvæk er spil til finansiering af godsbanen. Vi går nemlig ind for at beskytte de grønne områder i midtbyen, for dem vi har ikke mange af, siger formand Randi Hansen fra Beboernes Hus.

Forslaget betød i sin oprindelige form, at et stort nyt børne- og beboerkompleks skulle bygges ved Beboernes Hus i Sølystgade. Samtidig skulle et grønt ubebygget areal ved Beboernes Hus, samt arealet der huser Børnenes Hus i Hjortensgade sælges, for delvis at financierer et nyt kulturhus ved godsbanearealet i Århus.

Planerne er en del af det store RULL-projekt, der er en sammentrækning af RUm til Leg og Læring. Et program, hvor Århus Kommune i perioden 2009-2018 investerer 1,3 mia. kr. i pædagogisk og teknisk modernisering af dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Et program der ofte har mødt modstand fra borgere, der ikke mener at inddragelsen har været god nok.

Men nu politikerne har altså besluttet at lytte til beboerne i Ø-gadekvarteret. Derfor skal planerne nu undersøges nærmere og med større borgerinddragelse.

- Der har været en del protester og derfor har vi lyttet til borgerne. Nu må vi så se om brugerne er interesseret i en anden løsning, der kan skabe forbedringer, siger rådmand Jacob Bundsgaard Johansen (S).

- I forhold til hele situationen i Ø-gadekvarteret, er det nødvendigt at få mere tid til at finde en god løsning. Det har aldrig været vores kop te, at bygge en kæmpe stor institution i et grønt område, og vi er derfor også glade for, at de planer nu er lagt på hylden, siger byrådsmedlem Thomas Medom fra SF.

Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti vil også frede det grønne område ved Sølystgade. De mener også at planerne skal revurderes, men holder stadig fast i, at Børnenes Hus skal sælges og etableres et andet sted.

- Vi har lyttet til beboerne. Det efterlader os dog med udfordringen, at finde en anden placering til Legepladsen Børnenes Hus", skriver de tre byrådsmedlemmer Bünyamin Simsek (V), Annemette Villadsen (C) og Lars Skov (O) i en fælles pressemeddelelse.

Se mere om RULL på Århus Kommunes hjemmeside <a href="http://85.236.67.169/omkommunen/organisation/Boern-og-Unge/Paedagogiske-omraader/RULL–-Rum-til-Leg-og-Laering/RULL–-kort-og-godt.aspx" target="_blank">her.</a>