Avis i strid med ejer

Ballade på Århus Stiftstidende. Medarbejderne i fonden bag avisen kræver, at formanden går af.

Efter flere års uenighed er striden brudt ud i lys lue mellem de medarbejdervalgte medlemmer og den øvrige bestyrelse for Aarhuus Stiftstidendes Fond, den ene af de to ejere af Århus Stiftstidende K/S, der udgiver dagbladene Århus Stiftstidende og Randers Amtsavis.

De to medarbejderrepræsentanter i fondsbestyrelsen, der de to eneste tilbage i fondsbestyrelsen med tilknytning til avisen, kræver nu formandskabets afgang, skriver Århus Stiftstidende i dag.

Fondens formand, direktør Henrik Dybbro, og næstformanden, advokat Steffen Ebdrup, har røgtet deres hverv så dårligt, at de bør gå, skriver HK-tillidsrepræsentant Julie Brink og journalist Peter Abildgaard i et brev til den samlede bestyrelse. De opfordrer samtidig til, at tilsynsmyndigheden, Civilretsdirektoratet, udpeger to nye medlemmer som afløsere.

Af en omfattende korrespondance med Civilretsdirektoratet fremgår ifølge Århus Stiftstidende, at især fondens formand og næstformand arbejder ihærdigt på at lægge afstand mellem fond og avis.

Blandt andet ønsker et flertal i den selvsupplerende bestyrelse at få ændret fundatsen, der handler om at støtte den liberale presse, herunder især Århus Stiftstidende. Hvis det lykkes, kan bestyrelsen efter eget forgodtbefindende sprede fondspengene til flere og mere forskellige formål.

Desuden ønsker et flertal i bestyrelsen, at avisens repræsentanter i fonden skæres ned fra to til en.

De to medarbejderrepræsentanter bad allerede sidste år Civilretsdirektoratet om at kigge både fondens vedtægter samt bestyrelsens sammensætning og metoder efter i sømmene.

"Bestyrelsesarbejdet i Aarhuus Stiftstidendes Fond fungerer ikke efter hensigten i fundatsen og ikke efter stifterens ånd", skrev de.

Aarhuus Stiftstidendes Fond råder over godt 70 millioner kroner, og senest har Civilretsdirektoratet ikke alene stillet en række nærgående spørgsmål til fondsbestyrelsens måde at håndtere sit vellønnede arbejde på. To af medlemmerne, stiftamtmand Peter Christensen og tidligere kreditforeningsdirektør Niels Jørgen Kold, har af direktoratet fået lodret besked på at betale ekstra vederlag tilbage, som de to ifølge myndighederne har hævet uretmæssigt.

Århus Stiftstidendes administrerende direktør og ansvarshavende redaktør, Erik Frodelund, som ikke længere bliver inviteret med til fondsbestyrelsens møder, kalder affæren et forsøg på et regulært fondskup

- Den tidligere bestyrelse, der var tæt på at køre Århus Stiftstidende økonomisk i sænk, sidder nu i fondsbestyrelsen og vil kappe forbindelsen mellem avisen og fondens millioner, så de kan dele endnu flere penge ud til formål, der ikke har noget med avisen at gøre, siger Erik Frodelund. /ritzau/

Anholt ø Kattegat kattegatø luftfoto

Alle færgebilletter er revet væk - alternativet er dyre flybilletter

20210105-152010-L-1920x1280we

Færre brystkræft-screeninger bekymrer minister

Ida

VIDEO: Se dokumentarserien om "Dødskrydset" her

blå blink politi politibil patrulje

73-årig var efterlyst: Nu er han dukket op i Hamborg

20210302-130046-L-1920x1280we

Flertal åbner for de store elever kommer i skole som det næste

thumbnail_20210302133659_IMG_1287 (1)

29-årig skabte kaos med vandpistol - nu kommer politiet med en løftet pegefinger