Århusiansk trafikkaos på internettet

Vejafdelingen i Århus Kommune har nu erkendt behovet for flere informationer til bilister i Århus om det daglige trafikkaos i midtbyen.

Trafikafdelingen i Århus Kommune har derfor oprettet en hjemmeside, hvor man dagligt kan få opdaterede informationer om igangværende vejarbejde, trafikomlægninger og gode råd til alternative ruter.

For tiden er det især vejarbejdet ved Nørreportkrydset i centrum af Århus, der er årsag til forsinkelser hos bilister, skriver jp.dk.

Nørreport, Kystvejen, Skolebakken og Sibirien er blandt de steder, der er hårdest ramt af vejarbejdet, som skyldes, at Århus Kommune etablerer en helt ny bydel på de nordlige havnearealer.

Vejarbejdet forventes at fortsætte resten af året, og bilister kan altså nå at få megen gavn af den nye hjemmeside.

Du kan finde informationer om den trafikale situation i Århus på netadressen: www.trafikvednordhavnen.dk.